بایگانی نویسنده : فیروز عباسی

سیستم سردخانه رک فریونی

سیستم رک سردخانه ای یک سیستم بهینه و کار امد در سردخانه ها است که مزایای فراوانی دارد. در این مقاله به بررسی سیستم های سردخانه ای رک میپردازیم.