سردخانه ها  را می توان  از دیدگاهای مختلفی دسته بندی کرد. دسته بندی هایی با توجه به حجم ، دما ، مدت زمان نگهدار محصول ، سیستم کار تبرید ، استاتیک یا دینامیک بودن و … که از مهمترین نوع دسته بندی می توان به سیستم کاری و دمای کاری آنها اشاره کرد. دسته بندی از نظر  سیستم تبرید :

امروزه سرخانه ها به دو نوع  عمومی فریونی و آمونیاکی ساخته می‌شوند که تفاوت‌های فراوانی دارند. سردخانه های آمونیاکی و نوع تبرید آنها در دنیا جز سیستم های  منسوخ شده است  و به هیچ عنوان برای سردخانه های کوچک توجیح پذیر نیست. سردخانه های آمونیاکی مشکلات و خطرات فراوان به همراه دارند. از مشکلات سردخانه های آمونیاکی داشتن فضایی برای ایجاد موتور خانه و داشتن تعداد نفرات بیشتری برای نگهداری و آموزش دادن های خاص برای اینگونه سردخانه ها است.

سردخونه
سردخانه دست دوم

سیستم های آمونیاکی به دلیل وجود مبرد NH3  آمونیاک  در صورت نشت دادن  سیستم احتمال آتش سوزی ، خفگی واز بین رفتن هنجره وحتی مرگ افراد نزدیک به سردخانه را دارد در ضمن اینکه تمامی محصولات  مورد نگهداری  در آن سردخانه باید زیر نظر بهداشت منهدم شوند. از دیگر مشکلات سردخانه آمونیاکی  خرابی  و از کار افتادن کل سیستم است که اگر در صورت خرابی کمپرسور یا جز کوچکی کل سردخانه از کار می‌افتد  که  این  موضوع قابل تأمل است. برای سردخانه آمونیاکی باید یک موتورخانه با مساحت  مناسب تجهیزات  که عمدتاً نیاز به فضای زیادی دارند در نظر گرفته شود .

مزیت سردخانه آمونیاکی مصرف برق کم سردخانه است  که با در نظر گرفتن  سرمایه گذاری اولیه که بسیار زیادتر از فریونی  است قابل چشم پوشی است و توجیح اقتصادی ندارند. سردخانه های فریون با مبردهای فریونی R410 – R134 – R404 – R22 و… کار می کنند و محدودیتی در ابعاد واندازه سردخانه ندارند. قیمت سردخانه های فریون بخصوص در سردخانه های کوچک در مقایسه با سردخانه های آمونیاکی بسیار ارزان تر است و نوع تکنولوژی  بکار رفته در آن بسیار پیشرفته تر از سردخانه های آمونیاکی است.

انبار سرد