نبـــوغ ســـرمــایــش

شرکت تولیدی صنعتی نبوغ سرمایش فعالیت خود را از سال ۱۳۴۶ با هدف تامین نیازهای تجاری و صنعتی جهت ساخت ساندویچ پانلهای پلی یورتان و دربهای سردخانه ای آغاز کرد.رسالت نبوغ سرمایش از بدو شروع فعالیت، ارائه محصولات و خدمات با بهترین کیفیت و البته با مناسبترین قیمت بوده است. نبوغ سرمایش همواره برمبنای “صداقت و اعتماد” و راهبرد “برد طرفین” عمل کرده است و براین مبنا درصنعت ساندویچ پانل این شرکت اعتبار ویژه ای در ایران کسب کرده است. چشم انداز نبوغ سرمایش فروشی بالغ بر ۹۰۰/۰۰۰ مترمربع در سال است. با نگاهی به گذشته موفقیت آمیز نبوغ سرمایش، این شرکت با اعتماد به آینده ای درخشان مینگرد. نبوغ سرمایش “صداقت” را پایه اصلی تجارت و “برد طرفین” را بهترین راهبرد، حرکت روبه جلو میداند. این شرکت معتقد است برمبنای این دو ارزش کلیدی میتواند توسعه دوجانبه ای را در سایه ارتباط و درک متقابل از مشتریان محقق سازد.

noboogh SARMAYESH