رفــــکامپ

لوگو رفکامپ

رفکامپ

شرکت رفکامپ در سال ۱۹۹۱ در ایتالیا تأسیس شده است . این شرکت به دلیل داشتن رقبای قوی در ایتالیا و کشورهای اروپایی پس از مدتی فعالیت های خود را محدود می کند. سرانجام در سال ۲۰۱۳ شرکت SNOWMAN چین تجهیزات و برند رفکامپ را خریداری می کند . این شرکت چینی همواره در پی تکنولوژی های پیشرفته بوده است . محصولات رفکامپ شامل دو نوع کمپرسور اسکرو ۲۰ تا ۵۰ اسب وسیلندر پیستونی ۳ تا ۱۶۰ اسب است. شرکت رفکامپ در طول عمر خود فرازو نشیب های بسیاری داشته است .

کندانسور یونیت رفکامپ
بسته بندی کمپرسور رفکامپ

در سال ۲۰۰۴ رفکامپ موفق به ساخت اولین کمپرسور اسکرو خود با گاز ۱۳۴ R شده است وسعی بر هوشمند سازی مصرف انرژی داشته است و در این سالها سعی بر پیشرفت بهینه کردن کمپرسورهای خود داشته است . رفکامپ یکی از توابع شرکت SNOWMAN چین است که اصالتی ایتالیایی دارد و در چین تولید می شود واز کیفت نسبتاً خوبی برخوردار است .