کوپـــــــــلند

کوپلند

اولین کارخانه کوپلند در کشور چک تأسیس شده است و در ابتدا این شرکت دارای ملیت کشور چک بوده است که پس از مدتی شرکت امرسان آمریکا آن را به طور کامل خریداری می کند. در حال حاضر کمپرسورهای کوپلند در کشورهای آمریکا ، تایلند ، چک ، ایرلند تولید می شوند. کمپرسورهای اسکرال این شرکت در سرتاسر دنیا بسیار پرطرفدار هستد. سابقه کوپلند در ایران بسیار زیاد و از خوشنامان صنعت برودت است. کمپرسورهای سردخانه ای این شرکت دارای طرفداران بسیاری بخصوص در مناطق گرمسیری ایران است.

تعمیرات چیلر