تناژ سردخانه

مواد غذایی در سردخانه

چیدمان مواد غذایی درون سردخانه باید به‌نحوی باشد که سرما و جریان هوا برای تمام فضای سردخانه یکسان باشد. این مساله برای سردخانه میوه و سردخانه سبزی جات که تولید گاز می‌کنند حساس‌تر است. به‌نحوی که درصورتیکه  جریان هوا مناسب نباشد ، رسیدن میوه ها یکنواخت نبوده و باعث افزایش تلفات میوه و سبزی می‌شود.

همچنین با توجه به تفاوت وزن هر مترمکعب از مواد غذایی ظرفیت سردخانه با تغییر نوع ماده غذایی تغییر می‌کند. این موارد باعث پیچیده شدن محاسبه وزن قابل ذخیره و ظرفیت سردخانه می‌شود. برای رفع این پیچیدگی جدول زیر تناژ تخمینی مواد غذایی مختلف را به‌ازای هر مترمکعب فضا نشان می‌دهد.

سردخانه لبنیات

ظرفیت وزنی سردخانه لبنیات و عسل

سردخانه لبنیات و عسل ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب)
شیر پاستوریزه 300
شیر خشک 350
پنیر 320
کره 700
بستنی 455
عسل 420

ظرفیت وزنی سردخانه گوشت و پروتئین

سردخانه گوشت و پروتئین ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب)
تخم مرغ 220
ماهی تازه 270
ماهی یخ زده 360
بستنی 455
مرغ تازه 250
بوقلمون 350
مرغ منجمد 350
سوسیس یخ نزده 157
سوسیس یخ زده 280
 ماهی منجمد داخل کارتن 580
ماهی منجمد فله 420
جگر منجمد داخل کارتن 420

ظرفیت وزنی سردخانه میوه و سبزیجات

سردخانه میوه و سبزیجات ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم در هر مترمکعب)
خیار 320
لوبیا سبز 250
فلفل 200
سیب زمینی 350
هویج 295
کلم 250
سیر 204
قارچ 250
موز 250
مرکبات(لیمو – پرتقال – نارنگی – نارنج – گریپ فروت) 300
طالبی 250
هندوانه 250
سیب 280
گوجه 315
پیاز 290
خرما 250

ظرفیت وزنی سردخانه دارو

سردخانه دارو ظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب)
انواع دارو 100

سردخانه گوشت

داخل سردخانه

درخصوص نگهداری لاشه در سردخانه گوشت و پروتئین، ملاحظات خاصی را باید درنظر گرفت. محاسبه ظرفیت سردخانه با توجه به‌نوع ادوات و ابزارهای موجود در سردخانه گوشت، مانند قلاب‌ها و ریل‌ها یا نوع قفسه یا پالت امکانپذیر است. موارد زیر به ترتیب نگهداری در اشکال مختلف گوشت را مورد بررسی قرار می دهند:

لاشه گوساله به‌وزن 300 تا 400 کیلوگرم

– نگهداری به‌صورت شقه شده

ارتفاع سقف یا ریل نگه دارنده 3.8 تا 4 متر

ارتفاع قلاب3 تا 3.4 متر

حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 600 کیلوگرم است.

– نگهداری به‌صورت نیم شقه

ارتفاع سقف یا ریل نگه دارنده 2.6 تا 3 متر

ارتفاع قلاب 1.9 متر

حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 300 کیلوگرم است

– نگهداری به‌صورت نیم شقه روی پالت 100x120x170 حداکثر 250 کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب

لاشه گوسفند به‌وزن 15 تا 20 کیلوگرم

ارتفاع قلابها 1.5 متر

نگهداری با قفسه‌های متحرک با ظرفیت 10 لاشه

حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 130 کیلوگرم است

نگهداری با قلاب‌های ثابت حداکثر 350 کیلوگرم بر مترمربع(حدود 250 تا 300 کیلوگرم بر مترمکعب)

گوشت(گاو یا گوسفند) بدون استخوان

با استفاده از پالت: بین 650 تا 750 کیلوگرم بر مترمکعب

بدون استفاده از پالت: بین 650 تا 750 کیلوگرم بر مترمکعب