تناژ سردخانه

مواد غذایی در سردخانه

چیدمان مواد غذایی درون سردخانه باید به‌نحوی باشد که سرما و جریان هوا برای تمام فضای سردخانه یکسان باشد. این مساله برای سردخانه میوه و سردخانه سبزی جات که تولید گاز می‌کنند حساس‌تر است. به‌نحوی که درصورتیکه  جریان هوا مناسب نباشد ، رسیدن میوه ها یکنواخت نبوده و باعث افزایش تلفات میوه و سبزی می‌شود.

همچنین با توجه به تفاوت وزن هر مترمکعب از مواد غذایی ظرفیت سردخانه با تغییر نوع ماده غذایی تغییر می‌کند. این موارد باعث پیچیده شدن محاسبه وزن قابل ذخیره و ظرفیت سردخانه می‌شود. برای رفع این پیچیدگی جدول زیر تناژ تخمینی مواد غذایی مختلف را به‌ازای هر مترمکعب فضا نشان می‌دهد.

سردخانه لبنیات

ظرفیت وزنی سردخانه لبنیات و عسل

سردخانه لبنیات و عسلظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب)
شیر پاستوریزه300
شیر خشک350
پنیر320
کره700
بستنی455
عسل420

ظرفیت وزنی سردخانه گوشت و پروتئین

سردخانه گوشت و پروتئینظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب)
تخم مرغ220
ماهی تازه270
ماهی یخ زده360
بستنی455
مرغ تازه250
بوقلمون350
مرغ منجمد350
سوسیس یخ نزده157
سوسیس یخ زده280
 ماهی منجمد داخل کارتن580
ماهی منجمد فله420
جگر منجمد داخل کارتن420

ظرفیت وزنی سردخانه میوه و سبزیجات

سردخانه میوه و سبزیجاتظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم در هر مترمکعب)
خیار320
لوبیا سبز250
فلفل200
سیب زمینی350
هویج295
کلم250
سیر204
قارچ250
موز250
مرکبات(لیمو – پرتقال – نارنگی – نارنج – گریپ فروت)300
طالبی250
هندوانه250
سیب280
گوجه315
پیاز290
خرما250

ظرفیت وزنی سردخانه دارو

سردخانه داروظرفیت وزنی مفید(کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب)
انواع دارو100

سردخانه گوشت

داخل سردخانه

درخصوص نگهداری لاشه در سردخانه گوشت و پروتئین، ملاحظات خاصی را باید درنظر گرفت. محاسبه ظرفیت سردخانه با توجه به‌نوع ادوات و ابزارهای موجود در سردخانه گوشت، مانند قلاب‌ها و ریل‌ها یا نوع قفسه یا پالت امکانپذیر است. موارد زیر به ترتیب نگهداری در اشکال مختلف گوشت را مورد بررسی قرار می دهند:

لاشه گوساله به‌وزن 300 تا 400 کیلوگرم

– نگهداری به‌صورت شقه شده

ارتفاع سقف یا ریل نگه دارنده 3.8 تا 4 متر

ارتفاع قلاب3 تا 3.4 متر

حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 600 کیلوگرم است.

– نگهداری به‌صورت نیم شقه

ارتفاع سقف یا ریل نگه دارنده 2.6 تا 3 متر

ارتفاع قلاب 1.9 متر

حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 300 کیلوگرم است

– نگهداری به‌صورت نیم شقه روی پالت 100x120x170 حداکثر 250 کیلوگرم به‌ازای هر مترمکعب

لاشه گوسفند به‌وزن 15 تا 20 کیلوگرم

ارتفاع قلابها 1.5 متر

نگهداری با قفسه‌های متحرک با ظرفیت 10 لاشه

حداکثر وزن قابل نگهداری به‌ازای هر مترمربع 130 کیلوگرم است

نگهداری با قلاب‌های ثابت حداکثر 350 کیلوگرم بر مترمربع(حدود 250 تا 300 کیلوگرم بر مترمکعب)

گوشت(گاو یا گوسفند) بدون استخوان

با استفاده از پالت: بین 650 تا 750 کیلوگرم بر مترمکعب

بدون استفاده از پالت: بین 650 تا 750 کیلوگرم بر مترمکعب