محاسبه و نقشه کشی سردخانه

از گام های اولیه و تأثیر گذار سرمایه گذاری در صنعت سردخانه نقشه کشی و طراحی سردخانه است که توصیه می شود حتماً حتماً حتماً با متخصصین و مشاوران مربوط به این حوضه مشورت شود  چرا که در صورت بروز ناهماهنگی های حتی کوچک هزینه های بسیار زیاد و غیر قابل جبران را در پی دارد به طور مثال : اگر محل بارانداز یا ابعاد اتاق ها به گونه ای باشد که بارگیری سخت شود  یا مقداری از فضای اتاق ها با توجه به ابعاد  باکس پالت های سردخانه هدر رود مصرف برق بالا و مقدار بارگیری کم  می شود  که چاره ای  نیز ندارد  وسردخانه به طور کامل ساخته شده است. پس نقشه کشی سردخانه بسیار مهم و قابل اهمیت است.

محاسبات سازه سردخانه