مشاوره نگه‌داری محصولات سردخانه

بحث نگهداری محصولات در سردخانه های صنعتی مواد غذایی بسیار وسیع ومهم است. سردخانه نگهداری موز با سردخانه نگهداری سیب و همچنین سردخانه سیب با سردخانه نگهداری انار به طور مثال  تفاوت های زیادی دارند  برای همین تفاوت ها  است که هر محصول  باید زیر نظر متخصصین  همان میوه نگهداری شود و تجهیزات  انتخابی سردخانه  باید به گونه ای باشد که قابلیت استفاده  سردخانه  را گسترده کند.شرکت سرماسازان غرب با مدیریت دکتر عباسی و تجربه فراوان در احداث  و نگهدار سردخانه های بزرگ صنعتی از طریق علمی سازی تجربه های خود توانایی مشاوره  دادن  با موضوع نگهداری محصولات غذایی در سردخانه های  صنعتی را دارد.

سردخانه سیب زمینی