چیدمان محصولات در سالن سردخانه

درخصوص روش چیدن مواد غذایی درون سردخانه توجه به ‌نکات زیر ضروری است:

گردش هوای سردخانه

به‌منظور تامین گردش مناسب هوا فواصل زیر باید رعایت گردد:

  • فاصله جعبه ها و پالت ها و جدار‌ه‌های سالن نگهداری حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.
  • فاصله بین پالت ها یا جعبه‌ها حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.
  • فاصله پالت‌ها و سقف باید به‌گونه‌ای باشد که بالاترین سطح مواد غذایی پایین فن اواپراتور قرار گیرد. درصورت زیاد بودن ارتفاع سالن سردخانه حداکثر تعداد قفسه‌های روی هم چیده شده با توجه به‌خصوصیات قفسه‌ها و نوع کالاها، باید طوری باشد که هیچگونه خطر ریزش قفسه‌ها یا اشکال در جابجایی آنها به‌وجود نیاید.
سردخانه
لیفتراک
industrial-refrigeration

خالی گذاشتن زیر تجهیزات سرمازا  

زیر اواپراتور به‌دلایل زیر نباید کالایی چیده شود:

  • جلوگیری‌از ضایعات احتمالی ناشی‌از برفک زدایی
  • دسترسی آسان مسئول فنی به اواپراتور
  • امکان حرکت لیفتراک یا چرخ دستی

دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالای موجود در سردخانه  

به‌منظور دسترسی آسان جهت کنترل کیفیت و ماندگاری و حفظ ارزش غذایی و غیره باید راهروهایی پیش بینی گردد. برای این منظور دو روش پیشنهاد می‌شود.

  • یک راهرو به عرض ۷۰ سانتی متر در وسط سالن عمود بر راهروی ارتباطی خارج سالن و یک راهرو به عرض حداقل ۵۰ سانتی متر در عقب سالن.

درهرصورت نباید بیش‌از شش ردیف قفسه بدون راهرو کنار هم چیده شود.

  • بین هر دو ردیف باکس حداقل ۵۰ سانتی متر فاصله و یک راهرو با عرض حداقل ۵۰ سانتی متر نیز در انتهای سالن .

این روش برای مواد غذایی است که به بازدید مداوم و مکرر نیاز دارند.

خارج کردن کالا از سردخانه به ترتیب ورود

 این نوع چیدمان برنامه ریزی برای استفاده از مواد غذایی است که زودتر وارد سردخانه شده‌اند و زمان بیشتری را داخل سردخانه سپری کرده‌اند. این روش چیدمان باعث می‌شود تا کیفیت مواد خارج شده از سردخانه یکنواخت‌تر شده و همواره مواد تازه و  با کیفیت به مصرف برسد. برای امکان خروج کالا به‌ترتیبی که وارد شده باید راهرویی درمقابل درب ورودی سالن منظور نمود که عرض آن با توجه به حرکت لیفت تراک یا چرخ دستی حداقل ۲۲۰ سانتیمتر باشد.

برای نگهداری محصولات در سردخانه ها موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذایی را به وسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین کرده است که باید هر سردخانه با توجه به محصولی که در سردخانه نگهداری می کند آن را رعایت کند.

آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی که به وسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در یکصد و بیست و پنجمین کمیته ملی آئین کار کشاورزی و مواد غذائی مورخ 1372/9/21 مورد تأیید قرار گرفته , اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن‏ماه۱۳۷۱ به عنوان آئین کار رسمی ایران منتشر می‏گردد .

سردخانه بالای صفر

 برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , آئین کارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این آئین کارها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به آئین کارهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تدوین این استانداردها سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی‌‏المقدور بین این آئین کار و آئین کار کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این آئین کار با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

 REFRIGERATING AND , AMERICAN SOCIETY OF HEATING-  1982 HAND BOOK (ASHREA) APPLICATION AIR CONDITIONING ENGINEERS

 – .(R.I.I) INTERNATIONAL INSTITUTE OF REFRIGERATION – RECOMMENDATIONS FOR CHILLED STORAGE OF PERISHABLE 1979 PRODUCE

 RECOMMENDATIONS FOR THE PROCESSING AND .R.I.I – (.RD 3rd EDITION)) 1986 PARIS – HANDLING OF FROZEN FOOS